Palvelut

Monipuolista it-osaamista

Ohjelmistokehitys

Projektinhallinta

Rekrytointipalvelut

Ohjelmistokehitys

Yrityksemme ydinosaamista ovat ohjelmistojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja testaukseen liittyvät palvelut. Steniantilla on laaja ja pitkäaikainen kokemus erilaisista teknologiaympäristöistä, joita eri suuruusluokan yrityksillä on käytössään. Olemme parantaneet ohjelmistokehitykseen liittyvää tietämystämme koko historiamme ajan, ja se on fokuksemme varmasti myös jatkossa.
Erikoisosaamisemme kattaa laitteistoläheiset ohjelmistot, joita ovat esimerkiksi ajurit. Meillä on myös käyttöjärjestelmän ytimeen liittyvä ohjelmistotyö hyvin hanskassa. Toteutamme luotettavasti juuri teidän yrityksenne ohjelmointiympäristön vaatimusten mukaiset ratkaisut.
Työskentely kanssamme on joustavaa, sillä otamme huomioon pienimmätkin toiveenne projektin etenemiseen liittyen. Konsultointi voidaan toteuttaa joko tunti- tai projektihinnoittelulla. Kuulisimme mielellämme lisää projekteistanne ja tarpeistanne ohjelmistojen kehitykseen liittyen.

Projektinhallinta

Steniantilla on monipuolinen kokemus erilaisten ohjelmistoprojektien läpiviennistä. Johtamistaidoilla on ensiarvoisen tärkeä merkitys minkä tahansa projektin onnistumisessa, ja Steniant pystyykin kokemuksensa turvin luotsaamaan monimutkaisetkin kokonaisuudet turvallisesti määränpäähän saakka. Steniantin ollessa projektista vastuussa voidaan olla varmoja, ettei mitään turhia ja kalliita viivästyksiä tule.
Johtamisfilosofiamme tukeutuu lean-ajatteluun, josta on karsittu pois kaikki ylimääräinen tuottamaton toiminta. Steniant toteuttaa asiakkaan projektinhallinnassa vain menetelmiä, jotka on käytännössä todettu lopputuloksen kannalta kaikkein tehokkaimmiksi. Tämän lähestymistavan ansiosta asiakas saa sitä mitä tarvitseekin eli oikeat asiat oikeaan aikaan.
Steniant oy:lle on kunnia-asia olla projektinhallinnassa mukana ohjelmistotuotteen koko elinkaaren ajan. Alkuvaihe sisältää tarjouslaskennan, joka tehdään tarkasti kaikki loppusummaan vaikuttavat tekijät huomioon ottaen. Asiakkaan projekti myös viimeistellään huolellisesti, sillä haluamme olla pitkäaikainen ja luotettava yhteistyökumppani.

Rekrytointipalvelut

IT-alalla vuosien aikana luotu verkosto mahdollistaa osaavien ja luotettavien ihmisten löytämisen myös teknisesti haastaviin tehtäviin. Jo ennen yrityksen perustamista avainhenkilömme ovat eri ympäristöissä työskennellessään oppineet tuntemaan suuren joukon huipputyyppejä, jotka ovat olleet luomassa monenlaisia ohjelmistoalan menestystarinoita. Teemme kaikkemme, jotta oikeat tekijät voisivat löytää toisensa.
Steniantin laaja-alainen eri teknologioiden tuntemus auttaa parhaiden ehdokkaiden valinnassa myös vaativiin rooleihin. Jokaisella teknologialla on omat erityispiirteensä, jotka vastaavasti edellyttävät niiden kanssa työskenteleviltä henkilöiltä tiettyjä ominaisuuksia. Steniant pystyy näkemään rekrytointiprosessin kokonaisuuden laajasti, mikä lopulta auttaa asiakasta saavuttamaan halutun tavoitteen töiden toteuttamisen suhteen.
Steniant oy:lle on kertynyt paljon kokemusta erilaisissa esimiesrooleissa toimimisesta. Käsitys siitä, miten voittava tiimi luodaan, on siten monien vuosien oppimisen tulosta. Aiomme myös tulevaisuudessa keskittyä yhteistyöhön kaikista terävimpien tyyppien kanssa, jotta voisimme aina tarjota asiakasyrityksillemme parasta saatavilla olevaa osaamista.